Sankashtahara Chaturthi
Jun 20, 2019 - ThuRead more...  

Sankashtahara Chaturthi

Ganesh Abishekam, Aarthi, Mahaprasadam 7 PM

Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM
Jun 23, 2019 - SunRead more...  

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM

Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM
Shani Pradosham
Jun 29, 2019 - SatRead more...  

Shani Pradosham

 7:00 PM Rudrabishekam, Aarthi, Mahaprasadam

Durga Homam
Jun 30, 2019 - SunRead more...  

Durga Homam

Durga Homam (9AM) Sri Rajarajeswari Abhishekam (10:30AM)