Upcoming Events

Durgastami, Kanya Pooja
Sep 28, 2017 - ThuRead more...  

Durgastami, Kanya Pooja

Durgastami, Kanya Pooja - 7:00PM
Mahanavami
Sep 29, 2017 - FriRead more...  

Mahanavami

Mahanavami
Vijayadasami
Sep 30, 2017 - SatRead more...  

Vijayadasami

Saraswati Pooja, Aksharabhyasam - 7:00PM
Rahu Kaala Pooja
Oct 01, 2017 - SunRead more...  

Rahu Kaala Pooja

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 5.30 PM
Pradosham
Oct 02, 2017 - MonRead more...  

Pradosham

Rudra Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 7:00PM
Sankashtahara Chaturthi
Oct 08, 2017 - SunRead more...  

Sankashtahara Chaturthi

Sri Ganesha Abishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 7:00 PM
Rahu Kaala Pooja
Oct 08, 2017 - SunRead more...  

Rahu Kaala Pooja

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 5.30 PM
Rahu Kaala Pooja
Oct 15, 2017 - SunRead more...  

Rahu Kaala Pooja

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 5.30 PM
Pradosham
Oct 16, 2017 - MonRead more...  

Pradosham

Rudra Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 7:00PM
Naraka  Chaturdasi
Oct 18, 2017 - WedRead more...  

Naraka Chaturdasi

Lakshmi Pooja, Aarthi and Mahaprasadam - 7:00PM
Rahu Kaala Pooja
Oct 22, 2017 - SunRead more...  

Rahu Kaala Pooja

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 5.30 PM
Rahu Kaala Pooja
Oct 29, 2017 - SunRead more...  

Rahu Kaala Pooja

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Archana, Aarthi and Mahaprasadam - 5.30 PM
Uttana Dwdasi
Oct 31, 2017 - TueRead more...  

Uttana Dwdasi

Tulasi Pooja, Aarthi and Mahaprasadam - 7:00 PM