Pradosham
Feb 20, 2020 - ThuRead more...  

Pradosham

Pradosham Sri Rudrabhisheka, Aarati, Mahaprasadam 6 PM 

MAHA SHIVARATRI
Feb 21, 2020 - FriRead more...  

MAHA SHIVARATRI

6:00 pm to 7:00 pm Mahanyasam

7:00 pm to 8:30 pm Siva Abhisekam  

Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM
Feb 23, 2020 - SunRead more...  

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM

Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM
Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM
Mar 01, 2020 - SunRead more...  

Sri Rajarajeswari Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM

Sri Rajarajeswari  Abhishekam, Aarthi, Mahaprasadam - 5:00PM